Wielkość czcionki: |
Kontrast strony:

Nabór

Nabór do miejskich żłobków jest ciągły całoroczny. Największa liczba miejsc zwalnia się w związku z przejściem dzieci w tryb edukacji przedszkolnej, stąd największa liczba dzieci do żłobka przyjmowana jest od września.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez system elektronicznej rekrutacji Nabór-Żłobek 

https://nabor.pcss.pl/poznan/zlobek/

po uprzednim zapoznaniu się z zasadami rekrutacji oraz informacjami dotyczącymi wypełniania i składania wniosku.

 • Rodzice mają możliwość wskazania trzech preferowanych żłobków, natomiast podpisany wniosek wraz z załącznikami dostarczyć należy do żłobka pierwszego wyboru.
 • Żłobki przyjmują dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 roku życia. W sytuacji, gdy niemożliwe jest przyjęcie dziecka do przedszkola dziecko może uczęszczać do żłobka do końca roku szkolnego, w którym ukończy 4 rok życia. Powyższe rodzice potwierdzają odpowiednim dokumentem.
 • Warunkiem przyjęcia dziecka do miejskich żłobków jest: zamieszkanie dziecka wraz z rodzicami w Poznaniu oraz rozliczanie podatku dochodowego przez rodziców/opiekunów prawnych na rzecz miasta Poznania, jak również wykonanie obowiązkowych szczepień ochronnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (powyższe nie dotyczy dzieci, które mają przeciwwskazania medyczne do wykonania szczepień).
 • Rodzice wraz z wnioskiem zgłoszenia dostarczają kserokopię dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków.
 • O przyjęciu dziecka do żłobka decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 mają dzieci z rodzin wielodzietnych oraz posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. O zakwalifikowaniu dziecka do przyjęcia rodzice powiadamiani są przez dyrektora lub pracownika wybranego żłobka.
 • Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i warunków przyjęcia dziecka zawarte są w załączonych dokumentach.
 • Opłata za pobyt dzieci w żłobku oraz wyżywienie ustalona jest uchwałą Nr LXXXVII/1617/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30 czerwca 2023 r.
 • Od lutego 2024 r. opłata stała wynosi: 892,00 zł.
 • Opłata za wyżywienie wynosi 9,00 zł/dzień.
 • Dofinansowanie do żłobka z ZUS – rodzice dzieci już uczęszczających do żłobka mogą ubiegać się o dofinansowanie pobytu w żłobku z ZUS (400+).
  Więcej szczegółów : https://www.zus.pl/-/dofinansowanie-pobytu-w-zlobku