Wielkość czcionki: |
Kontrast strony:

Nabór

Nabór do miejskich żłobków jest ciągły całoroczny. Największa liczba miejsc zwalnia się w związku z przejściem dzieci w tryb edukacji przedszkolnej, stąd największa liczba dzieci do żłobka przyjmowana jest od września.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez system elektronicznej rekrutacji Nabór-Żłobek https://nabor.pcss.pl/poznan/zlobek/ po uprzednim zapoznaniu się z zasadami rekrutacji oraz informacjami dotyczącymi wypełniania i składania wniosku.

Rodzice mają możliwość wskazania trzech preferowanych żłobków, natomiast podpisany wniosek wraz z załącznikami dostarczyć należy do żłobka pierwszego wyboru.

 

Żłobki przyjmują dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 roku życia. W sytuacji, gdy niemożliwe jest przyjęcie dziecka do przedszkola dziecko może uczęszczać do żłobka do końca roku szkolnego, w którym ukończy 4 rok życia. Powyższe rodzice potwierdzają odpowiednim dokumentem.

 

Warunkiem przyjęcia dziecka do miejskich żłobków jest: zamieszkanie dziecka wraz z rodzicami w Poznaniu oraz rozliczanie podatku dochodowego przez rodziców/opiekunów prawnych na rzecz miasta Poznania, jak również wykonanie obowiązkowych szczepień ochronnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (powyższe nie dotyczy dzieci, które mają przeciwwskazania medyczne do wykonania szczepień).

 

Rodzice wraz z wnioskiem zgłoszenia dostarczają kserokopię dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków.

 

O przyjęciu dziecka do żłobka decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 mają dzieci z rodzin wielodzietnych oraz posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. O zakwalifikowaniu dziecka do przyjęcia rodzice powiadamiani są przez dyrektora lub pracownika wybranego żłobka.

 

Do żłobka publicznego w Poznaniu mogą zostać również przyjęte dzieci z gminy Mosina, Tarnowo Podgórne i Komorniki.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i warunków przyjęcia dziecka zawarte są w załączonych dokumentach.

 

Opłata za pobyt dzieci w żłobku oraz wyżywienie ustalona jest uchwałą Nr XV/244/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 r. ze zm.

 

Aktualnie opłata stała wynosi: 578,10 zł, natomiast koszt wyżywienia to 6 zł za dzień.

 

Uchwała określa możliwość zwolnienia z ponoszenia opłaty lub jej obniżenia po spełnieniu warunków, wskazuje na możliwość zwolnienia z opłaty, gdy dziecko czasowo nie uczęszcza do żłobka (tzw. urlopowanie).

 

Dokumenty do zapoznania się:

Procedura rekrutacji dzieci do żłobka w Poznańskim Zespole Żłobków 30.06.2021

Instrukcja logowania do systemu NABÓR

Informacja dla rodziców _ przygotowanie dziecka do żłobka

Wzór umowy z rodzicami_zał 3 do reg. PZZ

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w żłobkach

UCHWAŁA zmieniająca NR XXVIII499VIII2020

Wyprawka

Dokumenty do pobrania:

Karta informacyjna dziecka_zał 1 do umowy

Ankieta informacyjna_zał do programu adaptacji

Upoważnienie do odbioru dziecka_zał 2 do umowy

Zgoda na udostępnienie wizerunku dziecka i rodzica

Oświadczenie dla rodziców o zapoznaniu się z Procedurą

Oświadczenie rodziców o zapoznaniu się z dokumentami

zlobek_wniosek_2022