Wielkość czcionki: |
Kontrast strony:

Żłobek Miś Uszatek

W Żłobku Miś Uszatek stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Pomagamy najmłodszym odkrywcom w zdobywaniu nowych umiejętności, stwarzamy bezpieczne warunki do rozwoju poznawczego, emocjonalnego i fizycznego. Uczymy, pozwalając obserwować, dotykać, wąchać, słuchać i smakować – czyli doświadczać. Dokładamy wszelkich starań, by dzieci bawiły się w sposób różnorodny, sprzyjający ich wszechstronnemu rozwojowi.

Współpraca kadry z rodzicami opiera się na wzajemnym szacunku, życzliwości oraz partnerstwie. Warunkuje ona harmonijny i wszechstronny rozwój dzieci, wpływa zarówno na ich postępy w edukacji jak i w zachowaniu. Daje również szansę ciągłego doskonalenia się opiekunek i rodziców jako osób odpowiedzialnych za prawidłowy rozwój najmłodszych.

Naszym celem jest, aby dzieci czerpały radość z przebywania w towarzystwie swoich rówieśników, zdobywały nowe umiejętności i uczyły się samodzielności.

Zwracamy bardzo dużą uwagę na proces adaptacji dzieci w żłobku. Do każdego maluszka podchodzimy w sposób indywidualny – tak, aby rozstanie z rodzicami nie stało się przykrym doświadczeniem, ale elementem codziennego rytuału. Bliska osoba towarzyszy dziecku w pierwszych dniach pobytu w żłobku. Czas przebywania dziecka w żłobku jest stopniowo wydłużany.

Rytm dnia w żłobku to czynności powtarzalne, stanowiące element rutyny każdego dnia. Uwzględnia on potrzebę aktywności i odpoczynku. Dzięki niemu dziecko porządkuje swój świat, buduje odrębność, rozwija kompetencje społeczne, emocjonalne i motywację do aktywnego uczestniczenia w środowisku. Buduje on poczucie bezpieczeństwa u dzieci. Nad zdrowiem dzieci oraz w zakresie działań profilaktyki zdrowotnej czuwa zespół pielęgniarski.

Otoczenie wewnątrz i na zewnątrz budynku jest bezpieczne, a jego aranżacja optymalnie wspiera rozwój dzieci. Sale dziecięce wyposażone są w zabawki i pomoce dydaktyczne, które stymulują i zachęcają dziecko do działania. Żłobek posiada dodatkowe zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych.

Dbamy o codzienny pobyt na świeżym powietrzu. Dzieci w żłobku mogą bawić się i wypoczywać w ogrodzie przyległym do budynku żłobka. Posiadamy trakcyjny plac zabaw, wyposażony w bezpieczne urządzenia do zabaw na wolnym powietrzu. W  części ogrodu zachowane jest naturalne zróżnicowanie terenu.

Naszym milusińskim zapewniamy wyżywienie z uwzględnieniem norm żywieniowych. Dania oferowane dzieciom są przygotowywane zgodnie z zasadami zdrowego żywienia. Diety eliminacyjne realizowane są w ścisłej współpracy z rodzicami. Potrawy przygotowywane są na bieżąco z całą dbałością o ich walory smakowe, wartości kaloryczne oraz zdrowotne. Posiłki są różnorodne pod względem smakowym i kolorystycznym. Dbamy o różnorodną formę podania tych samych produktów.

Kształtujemy zdrowe nawyki żywieniowe. Wzbogacamy dietę o nowe smaki.