Wielkość czcionki: |
Kontrast strony:

Żłobek Jacek i Agatka

Żłobek „Jacek i Agatka” to kameralne miejsce przyjazne dzieciom i rodzicom. Mieści się
w zaadaptowanej do tego celu wilii z dala od zgiełku ulicznego, lokalizacja przy mało ruchliwej ulicy zapewnia ciszę i spokój. Budynek otoczony jest zielenią , a za nim znajduje się plac zabaw. Placówka jest czynna od poniedziałku od piątku od godz. 6.00 do 17.00. Do naszego Żłobka uczęszcza 38 dzieci w dwóch grupach po 19 dzieci.  Staramy się stwarzać warunki zbliżone do warunków domowych.

 

Nasz żłobek gwarantuje dzieciom profesjonalną opiekę pielęgnacyjną oraz zajęcia dydaktyczne
w formie zabaw, uwzględniające indywidualne potrzeby dzieci. Kierujemy się zasadą, że najważniejsze dla prawidłowego rozwoju dziecka są: szacunek, miłość i poświęcony im czas.

 

Głównym celem naszej pracy jest zapewnienie dzieciom bezpiecznej, przyjaznej i dostosowanej do potrzeb rozwojowych przestrzeni do nauki poprzez zabawę. Stwarzamy odpowiednie warunki do odkrywania i rozwijania przez dzieci ich własnych talentów. Stawiamy na wysoką jakość opieki, edukacji, bezpieczeństwo i harmonijny rozwój dzieci. Wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci poprzez gazetki informacyjne i dydaktyczne. Wspólnie omawiamy i oceniamy sukcesy i problemy dzieci. Prezentujemy rodzicom wszystkie prace dzieci. Rodzice otrzymują informacje dotyczące zabaw, zajęć edukacyjnych, wypoczynku i żywienia. Rozpoznajemy indywidualne potrzeby
i możliwości każdego dziecka, rozbudzamy ciekawość, stymulowanie wszystkich obszarów rozwoju Jesteśmy otwarci na sugestie rodziców.

Zapewniamy dzieciom zdrowe wyżywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej, wynikającymi z aktualnych norm żywienia, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. A. Szczygła w Warszawie.