Wielkość czcionki: |
Kontrast strony:

Informacja o zmianie opłat od 01.09.2023 r.

2023-07-05

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 30 czerwca 2023 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobkach, dla których podmiotem prowadzącym jest Miasto Poznań. Uchwała wprowadza zmiany dotyczące wysokości opłaty: za pobyt dziecka w żłobku (wynosić będzie 800 zł) oraz za wyżywienie (maksymalnie 15 zł za 1 dzień), jak również obniżeń i zwolnień z ponoszenia opłat.

Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 września 2023 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Na dzień niniejszego ogłoszenia uchwała nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

uchwała