Wielkość czcionki: |
Kontrast strony:

Aktywnie w żłobku -Aktywny Rodzic

2024-07-08

Szanowni Państwo,

od 1 października 2024 r. obowiązywać będzie ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny Rodzic”.

 

Wyżej wymieniona ustawa powoduje, że opłata stała dla rodziców dzieci przyjętych do żłobków w ramach Poznańskiego Zespołu Żłobków wynosić będzie 0 zł.

Świadczenie „Aktywnie w żłobku” kierowane jest do rodziców dzieci uczęszczających do instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. – tj. żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna i będzie przysługiwało w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko niepełnosprawne, jednak nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w instytucji opieki.

 

Wnioski składać można od 1 października 2024 r. wyłącznie elektronicznie poprzez stronę ZUS.

 

Wszelkie informacje w tym m.in. dotyczące składania wniosków możecie Państwo znaleźć na stronie ZUS:

https://www.zus.pl/aktywnyrodzic/wiadczenie-aktywnie-w-zlobku

Wraz z wprowadzeniem świadczenia „aktywnie w żłobku” uchylone zostaną dotychczas obowiązujące przepisy ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, dotyczące dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Powyższe oznacza, że w miesiącach do 1 października 2024 r. nadal korzystać możecie Państwo z obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, które przysługuje w wysokości do maksymalnie 400 zł miesięcznie (pod warunkiem, że rodzic nie pobiera rodzinnego kapitału opiekuńczego na drugie i kolejne dziecko): https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/dofinansowanie-pobytu-w-zlobku

Rodzic będzie mógł zachować prawo do wcześniej przyznanego dofinansowania na zasadzie ochrony praw nabytych z możliwością przejścia na nowe świadczenia, zdecydowania o wyborze korzystniejszego.

Informacje dotyczące nowych świadczeń oraz sposobu korzystania z nich zostały zawarte: https://www.gov.pl/web/rodzina/aktywny-rodzic

 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z administracją żłobka.